Ons werk

Op dinsdag t/m zaterdag starten wij onze dag rond 8:30u. Dagtaken verdeeld onder alle aanwezigen.. compagnons, vrijwilligers, taakgestraften en gaan we gezamenlijk aan de slag. We drinken samen koffie, gebruiken samen onze lunch en met regelmaat blijft er wel iemand ‘plakken’ om ’s avonds mee te eten. De atmosfeer onderling is goed en er wordt hard gewerkt om niet alleen onze boterham te verdienen, maar ook om hen die er weer klaar voor zijn om zelfstandig(er) te gaan leven terug in het zadel te helpen. Na het avondeten nemen we gezamenlijk de dag nog eens door (wat ging er goed, wat minder) zodat we er morgen samen weer tegenaan kunnen.

Doel

De stichting heeft ten doel, vastgelegd in het Universeel Manifest van de Emmaus-beweging:

  • a. zo te handelen dat iedere mens en iedere gemeenschap kan leven en zich ontplooien in gelijkwaardigheid en vrijheid.
  • b. het leven en werken in Emmausverband volgens de doelstellingen en idealen mogelijk te maken en te waarborgen.

De wet van Emmaus luidt: ́dienstbaar te zijn aan degenen die minder gelukkig zijn dan jezelf́ en ́eerst degenen dienen die het meest lijden.De stichting tracht haar doel te bereiken door het inzamelen en verwerken van welvaartsresten, waardoor materialen en goederen hun waarde terugkrijgen.